Lớp tập huấn về kỹ năng kỹ thuật số, phương pháp lập phương án sản xuất kinh doanh và lập báo cáo của HTX tại huyện Eakar, năm 2019.

Cập nhật lúc: 19:29 09/12/2019

Sáng ngày 05/12/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, UBND huyện EaKar phối hợp với Cty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng (DNSN) đã tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng kỹ thuật số, phương pháp lập phương án sản xuất kinh doanh và lập báo cáo của HTX tại huyện Eakar, năm 2019. Về dự tại buổi lễ có Ông Huỳnh Kim Phổ - PCT.UBND huyện Eakar;

 Các học viên tham gia tại  lớp tập huấn 

 Tham gia lớp tập huấn có 91 học viên là cán bộ  Quản lý công nghệ thông tin của các xã – thị trấn và các HTX  trên địa bàn huyện Eakar.. Tại lớp tập huấn Giảng viên chương trình Bệ phòng VN Digital 4.0 đã trình bày và hướng dẫn cho các  học viên biết cách  Làm  như thể nào để kinh doanh có hiệu quả tốt, Làm sao khách hàng biết đến bạn: Hiểu rõ cách thu hút khách hàng; Hiểu rõ thế nào là giá trị cốt lõi mà bản thân doanh nghiệp có thể cung cấp; Hiểu rõ những khái niệm marketing cơ bản Hiển thị doanh nghiệp của bạn trên Google Search và Google Maps cách Viết nội dung thu hút khách hàng trên mạng xã hội: Định hình thương hiệu trên mạng xã hội; Cách viết bài thu hút trên mạng xã hội; Tìm hiểu 4 bước giúp phát triển tiếng nói thương hiệu.

Sau đây hình ảnh các học viên trình bày và giới thiệu sản phẩm của đội mình tại lớp tập huấn 

Thông qua lớp tập huấn này, các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về kỹ năng chuẩn bị kinh doanh, kỹ năng mềm và sử dụng kênh kỹ thuật số để tăng hiệu suất làm việc và cải thiện hiệu quả kinh doanh  trong thời đại 4.0./.

                                                                                                                        H’Ngoan Niê 

H'Ngoan Niê