Liên đoàn Lao động huyện Ea Kar: tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II- Nhiệm kỳ 2018-2023

Cập nhật lúc: 14:00 24/01/2019

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN EA KAR: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2018 -2023

Ngày 24/01/2019 Liên đoàn Lao động huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 -2023 cho các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt 5 chuyên đề: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn; đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngay sau Hội nghị, cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết viết  bài thu hoạch cá nhân và gửi bài thu hoạch về Liên đoàn lao động huyện. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho cán bộ công đoàn toàn huyện, nhằm nâng cao nhận thức, triển khai thống nhất, sáng tạo các nội dung nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam vững mạnh trong tình hình mới.

T/h:Hoàng Bình Nguyên (Huyện đoàn Ea Kar)