Kế hoạch truyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 23/11/1940 - 23-11/2020

Cập nhật lúc: 13:56 20/08/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 01%20KY%20NIEM%2080%20NAM%20TL%20DANG%20BO%20TINH%20DAKLAK.pdf Tải về
Kế hoạch truyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 23/11/1940 - 23-11/2020