Huyện EaKar triển khai kế hoạch tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1, năm 2020.

Cập nhật lúc: 11:18 14/02/2020

   Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện EaKar về việc “Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020; Phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm, cũng như chủ động ngăn chặn virut cúm A/H7N9 và các chủng virut thể động lực cao khác trên địa bàn. Chiều ngày 12/02, Trạm chăn nuôi và thú y huyện, đã tổ chức họp triển khai kế hoạch tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng đợt 1, năm 2020.

Ông Hoàng Công Nhiên-Phó trưởng Trạm chăn nuôi và thú y huyện EaKar, triển khai kế hoạch phun hóa chất tiêu độc, khử trùng đợt 1, năm 2020 trên địa bàn toàn huyện.

   Tại buổi làm việc, cán bộ nông nghiệp, chăn nuôi-thú y các xã, thị trấn, đã được nghe cán bộ của Trạm chăn nuôi và thú y của huyện thông tin nhanh về tình hình dịch tả lợn Châu Phi; dịch cúm A/H7N9 và các chủng virut thể động lực cao khác như: A/H5N1, A/H5N2, A/H5N6, A/H5N8; Bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc; dịch tai xanh trên đàn heo... Cũng tại đây, sau khi hướng dẫn việc tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trung ở các khu vực công cộng trong cộng đồng dân cư; công tác thông tin, báo cáo hàng ngày về diễn biến đàn gia súc, gia cầm và tình hình dịch bệnh xảy ra ở địa phương, để kịp thời xử lý. Trạm chăn nuôi và thú y huyện đã cấp cho mỗi đơn vị xã, thị trấn 15 lít hóa chất tiêu độc khử trùng, ủng, khẩu trang và một số dụng cụ cá nhân phục vụ cho công tác tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại cơ sở.

   Theo kế hoạch, việc tổ chức tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm nay sẽ kéo dài từ ngày 12/02 đến hết ngày 12/03/2020. UBND huyện EaKar đã trích kinh phí 90 triệu đồng để hỗ trợ mua 260 lít hóa chất tiêu độc khử trùng, bảo hộ lao động, hỗ trợ tiền thuê máy, công phun, băng rôn tuyên truyền… cấp cho cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch.

Rửa tay khử trùng nơi công sở.

Cán bộ Trạm chăn nuôi và thú y huyện EaKar, cấp hóa chất tiêu độc, khử trùng cho các xã, thị trấn của huyện.

Xuân Thủy