Huyện Ea Kar tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2018

Cập nhật lúc: 15:33 30/10/2018

Huyện Ea Kar tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2018.

Vừa qua, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị - hành chính cho 84 cán bộ thôn, buôn, tổ dân phố thuộc 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo Kế hoạch, chương trình bồi dưỡng diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 30/11/2018. Tại lớp học các học viên sẽ được tiếp thu 18 chuyên đề theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin; Đường lối của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, công tác vận động nhân dân và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các học viên còn được trao đổi, thảo luận nghiên cứu thực tế ở một số danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của đất nước.

Quang cảnh lớp học

Chương trình học tập nhằm góp phần nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xây dựng cho người học thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản. Từ đó, củng cố niềm tin vững chắc vào Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, làm cơ sở cho việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là dịp để các học viên rèn luyện phương pháp công tác khoa học, kỹ năng hoạt động thực tiễn hiệu quả, góp phần thực hiện và hoàn thành tốt nghiệm vụ được giao tại cơ sở.

 

                        

T/h: Hồ Thị Thanh Nga