Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày CMT8 thành công (19/8/1945- 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCNVN (2/9/1945 - 2/9/2020)

Cập nhật lúc: 14:00 20/08/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 01HD%20tuy%C3%AAn%20truy%C3%81n%20k%C3%B7%20ni%C3%87m%2075%20n_m%20CMT8%20v%C3%A0%20Qu%C3%91c%20kh%C3%A1nh.pdf Tải về
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày CMT8 thành công (19/8/1945- 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCNVN (2/9/1945 - 2/9/2020)