Hội thảo - Hội chợ phát triển cây ăn quả năm 2018 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 19/10 đến 21/10), tại Trung tâm văn hóa huyện Ea Kar.

Cập nhật lúc: 16:07 26/09/2018

Hội thảo - Hội chợ phát triển cây ăn quả năm 2018 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 19/10 đến 21/10), tại Trung tâm văn hóa huyện Ea Kar.

Cây cam xã cư Elang, một sản phẩm của huyện Ea Kar

 Hội thảo - Hội chợ phát triển cây ăn quả năm 2018 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổ chức trong 3 ngày (ngày 19/10 đến 21/10), nhằm đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện, nắm bắt tổng quan phát triển cây ăn quả trong và ngoài nước, cơ chế chính sách tác động, các thách thức, dự báo các cơ hội phát triển, để lựa chọn các bước đi thích hợp trong định hướng phát triển cây ăn quả của địa phương bền vững gắn với khu vực và hội nhập.

Hội thảo - Hội chợ phát triển cây ăn quả huyện Ea Kar dự kiến có khoảng 40 gian hàng trưng bày các sản phẩm: vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc BVTV, giống cây ăn quả, sản phẩm cây ăn quả, với sự tham gia của các nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong chương trình Hội thảo – Hội chợ còn có các hoạt động giao lưu văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 gắn với phát triển cây ăn quả; Thanh niên với khởi sự doanh nghiệp.

Đây là cơ hội để trao đổi với các các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà sản xuất gắn với thực tế, có tính chất khái quát và mở rộng, đề cập cụ thể các vấn đề cốt lõi trong việc tổ chức phát triển cây ăn quả một cách bền vững (thị trường, khả năng thích ứng, tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu,...).

                                                                                   Hồng Chinh