Hội nghị triển khai Chương trình “ Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020.

Cập nhật lúc: 09:17 22/11/2020

UBND xã và Trạm Y tế xã EaÔ vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện EaKar tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020. 

 Quang cảnh  tại Hội nghị 

 Dự hội nghị có Ông Trần Bình  Gấm - Trưởng phòng Y tế huyện – Phó BCĐ vệ sinh nước sạch của huyện.

 Các Đại biểu tham dự Hội nghị 

Tại Hội nghị, Trạm Y tế  xã Ea Ô đã giới thiệu thông tin tổng quan về Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, những thay đổi hành vi, nâng cao năng lực, hoạt động kiểm tra, đánh giá chương trình và các hoạt động trong vệ sinh nông thôn; thông qua báo cáo kết quả tình hình triển khai, tiến độ thực hiện chương trình đến nay. 

 Ông Nguyễn Duy Hải - Trưởng Trạm Y tế xã Ea Ô  đã giới thiệu thông tin tổng quan về Chương trình Mở rộng quy mô VS & NS nông thôn dựa trên kết quả năm 2020

Tính đến hết năm 2019,kết quả thực trạng về tình hình vệ sinh môi trường; thực hiện chỉ tiêu vệ sinh hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu 90%; tỷ lệ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh là 69%; số dân nông thôn sử dụng nước hợp sinh đạt 94%; Nhà tiêu và nguồn nước tại các thôn có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh 100%;  Trường học có nước và nhà tiêu HVS đạt tỷ lệ 100%. Theo kế hoạch năm 2020, tại xã Ea Ô, sẽ hỗ trợ 236 nhà tiêu hợp vệ sinh cho 21 thôn; hỗ trợ xây mới 90 nhà tiêu hợp vệ sinh. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, hiện các ngành đang tập trung triển khai thực hiện, phấn đấu đến cuối năm 2020 tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 71%./.            

 

                                                                   

H’Ngoan Niê