Hội nghị đối thoại với các hợp tác xã, tổ hợp tác và triển khai công tác phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện EaKar.

Cập nhật lúc: 13:18 22/08/2019

Vừa qua, đồng chí Huỳnh Kim Phổ, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện EaKar, đã chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại với các hợp tác xã, tổ hợp tác và triển khai công tác phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn của huyện. Đồng chí Vương Tấn Thành-Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Y Khuyết Niê-Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đã có mặt dự với hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Huỳnh Kim Phổ - Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện EaKar, Phát biểu quán triệt nội dung tại hội nghị.

Đại biệu các hợp tác xã, tổ hợp tác dự hội nghị đối thoại.

   Huyện EaKar hiện có 35 hợp tác xã và 1 Chi nhánh hợp tác xã đang hoạt động, với gần 4.300 thành viên tham gia. 18 tổ hợp tác trong nông nghiệp có chứng thực của UBND xã đang hoạt động, với tổng số 491 tổ viên. Trong thời gian quan, được sự quan tâm của các cấp ngành, cũng như Cấp ủy-Chính quyền địa phương, nhìn chung các hợp tác xã, tổ hợp tác đã có những bước chuyển biến tích cực trong sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa các loại sản phẩm, tạo thu nhập cho thành viên và người lao động, góp phần ổn định các thành viên và xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể cũng đã được UBND và Ban chỉ đạo của huyện chú trọng, góp phần tạo thuận lợi cho các mô hình hợp tác xã và tổ hợp tác đi vào hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã chưa tương xứng với tiềm năng, còn hạn chế nhiều về cơ chế, chính sách, cũng như công tác quản lý nhà nước trong nội bộ các hợp tác xã. Cùng với đó, nhiều hợp tác xã, nhất là hợp tác xã nông nghiệp chưa có kỹ năng lập phương án sản xuất, kinh doanh, vẫn còn tổ chức theo mô hình cũ, chủ yếu dựa vào các dịch vụ nông nghiệp truyền thống, chậm áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; Mối quan hệ liên kết giữa các hợp tác xã với nhau và doanh nghiệp còn yếu… Trong những tháng còn lại của năm 2019, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của huyện EaKar, sẽ tổ chức tập huấn về luật hợp tác xã và các văn bản liên quan cho cán bộ hợp tác xã và cán bộ quản lý nhà nước về hợp tác xã. Hướng dẫn các hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tập trung xây dựng một số mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; tiếp tục xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để chuyển giao cho hợp tác xã, tổ hợp tác, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cạnh tranh trên thị trường…

Đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác và cơ quan Thuế phát biểu tại hội nghị đối thoại.

   Tại buổi đối thoại, sau khi xem phóng sự giới thiệu về một số hợp tác xã tiêu biểu trên cả nước; Nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể 7 tháng đầu năm 2019, đại diện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện, đã phát biểu tham luận và có ý kiến đề xuất những vấn đề khó khăn trong quá trình hoạt động, như: Việc xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh còn hạn chế, thiếu tính khả thi; Thiếu nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; Khó tiếp cận được với các nguồn vốn vay ưu đãi vì không có tài sản thế chấp… Nghe đại diện các cơ quan chuyên môn của huyện giải trình, hướng dẫn những vấn đề liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác và phát biểu chỉ đạo của thường trực huyện ủy về vấn đề này. Kết luận Hội nghị đồng chí Huỳnh Kim Phổ, đề nghị các hợp tác xã, tổ hợp tác, cũng như thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của huyện, cần tích cực tham gia đề xuất, giải pháp, nhằm giúp kinh tế tập thể của huyện EaKar ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Đồng chí Vương Tấn Thành-Phó bí thư thường trực huyện ủy EaKar, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.