Hiệu quả của Đài TT cơ sở trong phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc: 08:58 28/04/2020

Đài Truyền thanh cơ sở luôn là công cụ thông tin, tuyên truyền quan trọng của cấp ủy và chính quyền địa phương....góp phần tích cực vào việc động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cùng đoàn kết, đồng lòng trong công tác phòng chống dịch Covid19 hiện nay.

 Huyện EaKar hiện có gần 240 bộ thu truyền thanh không dây và khoảng 500 loa phòng thanh, bao phủ toàn bộ của 16 xã, thị trấn trong địa bàn huyện.  Trong đó có 7 Đài TT cơ sở đã được đầu tư kinh phí sửa chữa,  hoạt động có hiệu quả đó là : Đài TT cơ sở xã EaĐar, Cư Huê, Cư Yang, EaÔ, EaTyh, thị trấn EaKar và thị trấn Eaknốp. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, Ngay từ đầu tháng  3, các Đài TT cơ sở đã triển khai tuyên truyền chung tay phòng, chống dịch Covid19 - Vì sức khoẻ cộng đồng”,với nhiều nội dung phong phú. Các nội dung tuyên truyền được phát liên tục trong ngày  trên hệ thống  Đài TT cơ sở. Ngoài ra UBND  các xã, thị trấn còn chỉ đạo Đoàn thanh niên, cán bộ phụ trách VH tổ chức đi tuyên truyền lưu động bằng xe máy, xe ô tô đến tận các thôn, buôn, vùng xâu, vùng xa.  Nhằm nâng cao ý thức tự giác phòng tránh dịch bệnh cho người dân, nổi bật nhất như Đài TT cơ sở  xã Cư Yang, xã Cư Huê,  Đài TT cơ sở thị trấn EaKar.

Anh Trần Văn Tuấn - Cán bộ Đài TT cơ sở thị trấn EaKar đang vận hành máy để phát chương trình

Xã Cư Huê hiện có 20 cụm loa không dây trang bị cho  18 thôn, buôn. Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, xã đã chỉ đạo tăng thời lượng tuyên truyền về dịch bệnh trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Nhằm cung cấp thông tin mới nhất, nhanh nhất về dịch bệnh Covid-19 đến với người dân. Ngoài hệ thống loa truyền thanh của xã, UBND xã Cư Huê còn chỉ đạo cán bộ văn hóa xã dùng loa di động đi tuyên truyền  khắp các thôn, buôn trong xã các thông tin về phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó các hội, đoàn thể trên địa bàn còn lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, kết hợp với việc phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Trạm Y tế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã…

 Một số hình ảnh tại buổi thực hiện làm chương trình của Đài TT cơ sở của Xã Cư Huê 

 Chị H’ NiWong Bkrông - Cán bộ Đài TT cơ sơ xã cư Huê đang thu âm xây dựng bản tin tuyên truyền 

 

 

 Có thể thấy, Hệ thống Đài truyền thanh cơ sở  đã trở thành một trong những kênh truyền thông quan trọng góp phần đưa thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 lan tỏa đến từng ngõ xóm, len lỏi tới mỗi gia đình. Nhất là đối với các thôn, buôn, ở vùng sâu, vùng xa, từ đó  nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh một cách an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng./.

 

                                                                                                   

H’Ngoan Niê