Ea Kar triển khai chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ VII và chiến dịch những “Giọt hồng Tây nguyên” năm 2020

Cập nhật lúc: 16:11 27/06/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • KH%20S%E1%BB%90%2093%20C%E1%BB%A6A%20UBND%20HUY%E1%BB%86N%20V%E1%BB%80%20H%C3%80NH%20TR%C3%8CNH%20%C4%90%E1%BB%8E.pdf Tải về

Chiều 26-6, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Ea Kar tổ chức họp để phân công nhiệm vụ và triển khai kế hoạch chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ VII và chiến dịch những “Giọt hồng Tây nguyên” năm 2020Đồng chí Trần Đức Lương, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch, huyện Ea Kar sẽ tổ chức triển khai tuyên truyền cho trên 5.600 lượt người về hiến máu, vận động ít nhất 100 người đăng ký tham gia vào câu lạc bộ hiến máu dự bị để sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần truyền máu cấp cứu, bệnh cần truyền máu khẩn cấp, nhất là các nhóm máu hiếm; phấn đấu vận động trên 1.500 cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân đăng ký hiến máu, tình nguyện và tiếp nhận 1.200 đơn vị máu trở lên. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua: băng rôn, khẩu hiệu, phóng sự, diễu hành, tuyên truyền lưu động…; Lễ ra quân Chương trình hành trình đỏ được tổ chức vào lúc 7h30, ngày 06/7/2020 tại Trung tâm Văn hóa huyện Ea Kar (Kèm theo kế hoạch số 93/KH-UBND, ngày 12/6/2020 của UBND huyện).

 Để tổ chức chương trình Hành trình đỏ năm nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã kiện toàn để đảm bảo theo quy định, theo đó đồng chí Trần Đức Lương, Phó chủ tịch UBND huyện, làm Trưởng ban; đồng chí Trần Thị Châu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện, các Phó Trưởng ban là Giám đốc Trung tâm Y tế và Bí thư huyện đoàn. Tại kế hoạch số 93/KH-UBND của UBND huyện đã phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra của chương trình.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Đức Lương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị để triển khai thực hiện; Tích cực tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan đơn vị và tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức về ý nghĩa, tác dụng và lợi ích của việc hiến máu tình nguyện, góp phần giúp các cơ sở khám chữa bệnh giảm bớt khó khăn trong quá trình cứu chữa bệnh nhân, nhất là đối với những người bệnh cần truyền máu, phấn đấu đạt và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao./.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)