Ea Kar: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn

Cập nhật lúc: 13:42 05/11/2020

Vừa qua, phòng Tư pháp huyện phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 200 cán bộ tuyên truyền viên pháp luật cho các xã, thị trấn.

Toàn cảnh buổi tập huấn tại cụm xã Ea Ô

Theo đó, trong 05 ngày tập huấn, các tuyên truyền viên cơ sở được lãnh đạo phòng Tư pháp giới thiệu về Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và kỹ năng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Thông qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, góp phần giúp cho các tuyên truyền viên cơ sở vận dụng và thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác và tích cực đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng vấn đề mới nảy sinh, nhạy cảm để gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)