Đăng tải các Infographic tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật lúc: 09:00 22/10/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 19-10%20dang%20tai%20Infographic%20tuyen%20truyen%20DH%20Dang%20bo%20tinh%20AD%20(1).doc Tải về
  • 1469-STTTT-TTBCXB.pdf Tải về
  • DS%20BTV.rar Tải về
  • Ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt.rar Tải về
Đăng tải các Infographic tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025