Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc: 14:33 18/06/2020

Theo thống kê trên địa bàn huyện có 15.000 máy móc các loại hoạt động phục vụ cho quá trình sản xuất, cơ giới hóa trong nông nghiệp. Trong những năm qua mức độ cơ giới hóa một số khâu trong nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ cao và tăng nhanh. Về lĩnh vực trồng trọt, khâu làm đất (lúa đạt 95%, mía đạt 100%, ngô đạt 90%, cao su đạt 100%, sắn đạt 90%); khâu chăm sóc, bảo vệ thực vật lúa và các cây trồng khác đạt khoảng 90%; khâu thu hoạch (lúa đạt 90%, mía đạt 70%,…); khâu sấy đạt khoảng 50%... Một số chủng loại máy mới được đưa vào sản xuất tại các khâu công việc như: Làm đất, đập tách hạt, bơm nước, phun thuốc bảo vệ thực vật, máy gặt lúa, … tỷ lệ cơ giới hóa các khâu công việc trong sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, hầu hết các trang trại, gia trại lớn xây dựng chuồng nuôi khép kín, áp dụng cơ giới hóa vào một số khâu như: vệ sinh (máy phun thuốc sát trùng chuồng trại, hệ thống quạt hút; chế biến và cung cấp thức ăn, nước uống cho vật nuôi, xử lý chất thải trong chăn nuôi, xây dựng hầm Biogas,…) Một số hộ chăn nuôi trâu, bò có sử dụng máy thái cỏ, băm rơm, cây. Chăn nuôi gà quy mô trang trại mức độ cơ giới hóa trong cung cấp thức ăn, nước uống đạt khoảng 50%.

Một số hình ảnh áp dụng cơ giới hóa trong chăn nuôi gia súc, gia cầm chủ yếu ở khâu chăm sóc, vệ sinh, cung cấp thức ăn, nước uống.

Trang trại chăn nuôi vịt tại xã Ea Ô

Trang trại chăn nuôi gà ở Ea Tih

Trang trại chăn nuôi heo ở xã Ea Sô

Tuy nhiên, mức độ cơ giới hoá trong một số khâu còn ở mức thấp, không đồng đều, mới tập trung chủ yếu một số khâu như làm đất, chăm sóc lúa, mía; thu hoạch lúa; một số khâu mức độ cơ giới hóa còn thấp như: cấy lúa, chăm sóc cây ăn quả, thu hoạch mía, cà phê, khâu chế biến, bảo quản nông sản hầu như chưa được cơ giới hóa, sản xuất thủ công là chính. Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và áp dụng cơ giới hóa trong chăn nuôi trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn do chăn nuôi quy mô nông hộ, phân tán còn chiếm tỷ lệ cao.

Chính vì vậy để đáp ứng nhu cầu hiện nay, đối với trồng trọt: cần tập trung tăng nhanh tỷ lệ cơ giới hóa sản xuất: từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, tưới¸ thu hoạch, khâu sấy, bảo quản.. Đối với chăn nuôi, sử dụng thiết bị cho chăn nuôi nông hộ theo hình thức công nghiệp, hạn chế dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng khả năng cạnh tranh thị trường, phát triển ngành chăn nuôi huyện Ea Kar an toàn, bền vững./.                                     

                                                                                                                                                                                          

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)