Chi cục dân số -KHHGĐ tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn nâng cáo năng lực đội ngũ tham gia động Đề án “ Tăng cường tư vấn và cung cấp Dịch vụ Dân số-KHHGĐ cho VTN/TN", năm 2019.

Cập nhật lúc: 22:57 23/08/2019

Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Ea Kar  tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ tham gia hoạt động Đề án "Tăng cường tư vấn và cung cấp Dịch vụ Dân số-KHHGĐ cho VTN/TN cho 40 CTV Dân số mới tham gia công tác năm 2019 và CTV Dân số chưa được tập huấn, nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng truyền thông để triển khai hiệu quả Đề án trong năm 2019 và những năm tiếp theo.  

Quang cảnh tại lớp tập huấn cho 40 CTV Dân số mới tham gia công tác năm 2019 và CTV Dân số 

 

Thạc sỹ -BS Phạm Thị Tuyết Nhung - Phó Chi cục Trưởng Chi cục dân số - KHHGĐ tỉnh Đắk Lắk đã truyền đạt  những  kiến thức cơ bản về đặc điểm phát triển tâm, sinh lý VTN-TN  về dân số-KHHGĐ

Trong thời gian tập huấn các CTV dân số sẽ được tiếp thu những kiến thức cơ bản về đặc điểm phát triển tâm, sinh lý VTN-TN hiểu biết cơ bản một số vấn đề về dân số-KHHGĐ như các biện pháp tránh thai, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân cho trẻ VTN-TN là một công việc phức tạp và tế nhị, đòi hỏi cả xã hội, các tổ chức chính quyền, đoàn thể và gia đình cùng phối hợp thực hiện. Thực hiện đề án của UBND tỉnh, năm 2019 và những năm tiếp theo, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục dân số, SKSS nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng về dân số, SKSS cho thế hệ trẻ. Tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong các hoạt động giáo dục về dân số, SKSS, bình đẳng giới cho nhóm VTN-TN. Thông qua lớp tập huấn nay, nhằm tăng cường cung cấp dịch vụ dân số-KHHGĐ xây dựng môi trường gia đình, xã hội thân thiện đối với VTN-TN; góp phần thực hiện thành công các kế hoạch đề ra về dân số KHHGĐ  trong những năm tới./.

                                                                                       H’Ngoan Niê