Ban Dân vận Huyện ủy Ea Kar: Tổ chức sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Cập nhật lúc: 11:26 02/08/2020

          

 

Ngày 28-7, Ban Dân vận Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị các đồng chí Y Nhuận Byă, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ea Kar.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Dân vận tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng, tổ chức tặng quà, phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn - xã hội và các biện pháp phòng, chống các loại tội phạm; giúp đỡ nhân dân trong sản xuất, đời sống, tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn và tiết kiệm. Chỉ đạo Khối dân vận các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách 253; các đơn vị kết nghĩa tăng cường bám cơ sở, bám dân, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra thành điểm nóng. Chú trọng việc xây dựng lực lượng cốt cán trong quần chúng nhân dân, trong các tôn giáo, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Y Nhuân Byă, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TU, ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Năm dân vận chính quyền” 2020; Kế hoạch số 118-KH/HU, ngày 04/5/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Năm dân vận khéo” 2020, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục liên quan đến người dân; chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống dịch (Covid-19) theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên; đồng thời tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo của công dân. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. UBND huyện duy trì tốt chế độ tiếp công dân định kỳ 02 lần/tháng; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn duy trì tiếp công dân định kỳ 1 lần/tuần. Các xã, thị trấn đã tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân để giải quyết những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc tiếp dân của lãnh đạo huyện đã được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật tiếp công dân.

Các đơn vị lực lượng vũ trang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong lực lượng vũ trang; tăng cường công tác vận động quần chúng, nhất là địa bàn trọng điểm, phức tạp; phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Triển khai thực hiện có hiệu quả tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, quốc phòng được tăng cường, an ninh được giữ vững, lực lượng vũ trang bảm đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động lễ, hội và các sự kiện quan trọng của huyện, công an huyện đã tăng cường tuần tra, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác bảo đảm an toàn giao thông được tăng cường; tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra các vụ vi phạm. Tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát nhằm kiềm chế tai nạn giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy chữa cháy… Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung vào các địa bàn trọng điểm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trong  6 tháng đầu năm như: Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên nắm tình hình dân tộc; vận động đồng bào thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước; phát huy vai trò của người có uy tín; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy hiệu quả hoạt động của Đội công tác 253 huyện và cơ sở. Tham mưu thực hiện công tác dân vận đối với đồng bào có tôn giáo; tăng cường tuyên truyền phổ biến, thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo; phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo; thăm hỏi các tổ chức, cốt cán tôn giáo nhân các ngày lễ của đất nước và lễ của các tôn giáo. Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị 49-CT/TU, ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Năm dân vận chính quyền” 2020. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính cách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

T/h: Hoàng Bình Nguyên – Huyện Đoàn Ea Kar