Ban chỉ đạo huyện EaKar, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin, Tổng điều tra dân số và nhà ở, năm 2019.

Cập nhật lúc: 20:31 01/03/2019

   Trong 5 ngày, từ 25/02 đến ngày 01/03/2019, Ban chỉ đạo huyện EaKar, đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ông Huỳnh Kim Phổ-PCT.UBND huyện; Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện EaKar, chủ trì Hội nghị.

Ông Huỳnh Kim Phổ-Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở, năm 2019 huyện EaKar, phát biểu khai mạc Hội nghị

   Tổng điều tra dân số và nhà ở, năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, từ công tác chuẩn bị, xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu… đến công bố kết quả điều tra. Việc ứng dụng công nghệ trong Tổng điều tra sẽ giúp nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả Tổng điều tra, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Báo cáo viên, hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI, Tổng điều tra dân số và nhà ở, năm 2019

   Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo của huyện, các xã, thị trấn; Thành viên văn phòng Ban Chỉ đạo, giám sát viên của huyện và các điều tra viên, tổ trưởng, được các báo cáo viên của huyện, cung cấp tài liệu, những kiến thức cơ bản về Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; vai trò nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng; quy trình điều tra, các quy định trong phiếu điều tra; hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu trang bìa, xác định nhân khẩu thực tế thường trú; hướng dẫn cài đặt chương trình và ghi phiếu trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh; hướng dẫn nghiệm thu phiếu giấy và nghiệm thu trực tuyến tại trang web điều hành. Thực hành công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu số liệu trên trang website điều hành tác nghiệp Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

   Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn, Ông Huỳnh Kim Phổ, lưu ý: Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn và áp dụng nhiều công nghệ mới, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu với sự phối hợp của nhiều cơ quan; đặc biệt trong thời gian tới, điều tra thu thập thông tin tại địa bàn luôn là khâu quan trọng và phức tạp nhất của một cuộc Tổng điều tra. Vì vậy, các thành viên Ban Chỉ đạo của huyện, các xã, thị trấn; Thành viên văn phòng Ban Chỉ đạo, giám sát viên của huyện và các điều tra viên, tổ trưởng điều tra, cần nắm vững những kiến thức cơ bản về Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 để triển khai, tổ chức thực hiện có khoa học, chặt chẽ; đảm bảo về thời gian và chất lượng.

   Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, sẽ bắt đầu từ ngày 01/04 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/04/2019.

Xuân Thủy