Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá đất

Cập nhật lúc: 21:32 11/04/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 05TB-TTPTQD.pdf Tải về
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá đất