Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Ea Kar

Cập nhật lúc: 09:22 23/05/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • Q%C4%90890-UBND%20t%E1%BB%89nh(1).pdf Tải về

Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Ea Kar