Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSD đất đối vơi 18 thửa đất tại thôn 12, xã Ea Ô

Cập nhật lúc: 23:05 09/04/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • Q779%20(1).pdf Tải về
Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSD đất đối vơi 18 thửa đất tại thôn 12, xã Ea Ô