Thứ năm , Ngày 21 Tháng 11 Năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 23

Hôm nay: 67

Hôm qua: 2,502

Trong tuần: 10,538

Tất cả: 820,043

Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập năm 2019 ( tiếp theo)

Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập năm 2019 ( tiếp theo)

Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập 2019

Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập 2019

Bảng ghi tên ghi điểm ký xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập năm 2019 nhân viên

Bảng ghi tên ghi điểm ký xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập năm 2019 nhân viên

Bảng ghi tên ghi điểm ký xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập năm 2019 giáo viên mầm non và trung học cơ sở

Bảng ghi tên ghi điểm ký xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập năm 2019 giáo viên mầm non và trung học cơ sở

Bảng ghi tên ghi điểm ký xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập năm 2019 giáo viên tiểu học- THPT và giáo viên dạy nghề

Bảng ghi tên ghi điểm ký xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập năm 2019 giáo viên tiểu học

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 10 năm 2019

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 10 năm 2019

Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 4/11/2019 của UBND huyện Ea Kar

Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 4/11/2019 của UBND huyện Ea Kar

Thông báo điều chỉnh một số nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiêp công lập huyện Ea Kar năm 2019

Thông báo điều chỉnh một số nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiêp công lập huyện Ea Kar năm 2019

Thông báo thời gian, địa điểm dự kiểm tra thực hành và phỏng vấn tại kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Ea Kar năm 2019

Thông báo thời gian, địa điểm dự kiểm tra thực hành và phỏng vấn tại kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Ea Kar năm 2019

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất đối với 08 thửa đất tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất đối với 08 thừa đất tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH