Thứ hai , Ngày 17 Tháng 06 Năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 41

Hôm nay: 1,672

Hôm qua: 987

Trong tuần: 2,659

Tất cả: 538,756

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức đối với các trường hợp đặc biệt để làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức đối với các trường hợp đặc biệt để làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại cuộc họp bàn về công tác giải phong mặt bằng huyện Ea Kar năm 2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại cuộc họp bàn về công tác giải phong mặt bằng huyện Ea Kar năm 2019

Công văn về việc phối hợp triển khai tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện phối hợp khu vực huyện Ea Kar

Công văn về việc phối hợp triển khai tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện phối hợp khu vực huyện Ea Kar

Công văn về việc điều chỉnh Lịch kiểm tra cái cách hành chính năm 2019

Công văn về việc điều chỉnh Lịch kiểm tra cái cách hành chính năm 2019

Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá 12 thửa đất tại Thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar)

Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá 12 thửa đất tại Thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar)

Thông báo về thời gian, địa điểm, phỏng vấn một số nội dung khác có liên quan trong xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Thông báo về thời gian, địa điểm, phỏng vấn một số nội dung khác có liên quan trong xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Thông báo về đính chính nội dung kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn thông qua phiếu dự tuyển viên chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Thông báo về đính chính nội dung kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn thông qua phiếu dự tuyển viên chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Thông báo kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn thông qua phiếu dự tuyển viên chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Thông báo kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn thông qua phiếu dự tuyển viên chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH