Thứ sáu , Ngày 26 Tháng 04 Năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 41

Hôm nay: 810

Hôm qua: 1,730

Trong tuần: 9,730

Tất cả: 451,405

Thông báo đấu giá Tài sản

Thông báo đấu giá Tài sản

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại phiên họp hội ý đầu tuần ngày 08/4/2019

Thông báo Kết luận của UBND huyện tại phiên họp hội ý đầu tuần ngày 08/4/2019

Thông báo Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo thu ngân sách và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2019

Thông báo Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo thu ngân sách và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại cuộc họp ngày 09/4/2019

Thông báo Kết luận của Đ/c Lê Đình Chiến PCT.UBND huyện tại cuộc họp ngày 09/4/2019

Công văn về việc tổ chức tập huấn điều tra thu thập thông tin lao động năm 2019

Công văn về việc tổ chức tập huấn điều tra thu thập thông tin lao động năm 2019

Quyết định về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông huyện Ea Kar

Quyết định về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông huyện Ea Kar

Thông báo bổ sung một số nội dung đối với các trường hợp tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý dự án xây dựng huyện

Thông báo bổ sung một số nội dung đối với các trường hợp tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý dự án xây dựng huyện

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá đất

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá đất

Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSD đất đối vơi 18 thửa đất tại thôn 12, xã Ea Ô

Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSD đất đối với 18 thửa đất tại thôn 12, xã Ea Ô

Kế hoạch tổ chức Chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ VI và chiến dịch những "Giọt hồng Tây nguyên" năm 2019

Kế hoạch tổ chức Chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ VI và chiến dịch những "Giọt hồng Tây nguyên" năm 2019

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THƯ VIỆN ẢNH