Thông báo phân công lãnh đạo UBND huyện Ea Kar tiếp công dân định kỳ năm 2019

Cập nhật lúc: 10:48 15/01/2019

Thông báo phân công lãnh đạo UBND huyện Ea Kar tiếp công dân định kỳ năm 2019