Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ( Kỳ 2 tháng 9 năm 2018)

Cập nhật lúc: 14:05 14/09/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20246%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20lich%20tiep%20cong%20dan%20dinh%20ky%20_%20vao%20luc%207h%20ngay%2020-9-2018.pdf Tải về

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ( Kỳ 2 tháng 9 năm 2018)