Thông Báo lịch tiếp công dân định kỳ (kỳ 2 tháng 8 năm 2018)

Cập nhật lúc: 15:54 13/08/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20210%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20lich%20tiep%20cong%20dan%20dinh%20ky%20_%20vao%20luc%207h%2030%20ngay%2020-%208-2018%20tai%20tru%20so%20tiep%20cong%20dan.pdf Tải về
Thông Báo lịch tiếp công dân định kỳ (kỳ 2 tháng 8 năm 2018)