Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ( kỳ 2 tháng 6 năm 2018

Cập nhật lúc: 08:04 25/06/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20151%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20thong%20bao%20lich%20tiep%20cong%20dan%20dinh%20ky%20_%20vao%20luc%207h%2030%20ngay%2020-6-2018%20.pdf Tải về
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ( kỳ 2 tháng 6 năm 2018