Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ (kỳ 2 tháng 5/2018)

Cập nhật lúc: 16:17 14/05/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20121%20tiep%20CD%20dinh%20ky%20thang%205_2018%20(2).pdf Tải về
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ (kỳ 2 tháng 5/2018)