Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ (Kỳ 2 tháng 5 năm 2019)

Cập nhật lúc: 09:36 24/06/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20115%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vvtap%20huan%20su%20dung%20he%20tong%20dich%20vu%20hanh%20chinh%20cong%20truc%20tuyen%20_%20vao%20luc%207h%2030%20ngay%2012-5-2018%20%20tai%20HT%20PHONG%20GDDT%20(1).pdf Tải về
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ (Kỳ 2 tháng 5 năm 2019)