Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ( kỳ 2 tháng 10 năm 2018

Cập nhật lúc: 08:31 16/10/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20268%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20lich%20tiep%20cong%20dan%20dinh%20ky_%20vao%20luc%207h%20ngay.pdf Tải về
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ( kỳ 2 tháng 10 năm 2018