Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ( kỳ 1 tháng 9 năm 2018)

Cập nhật lúc: 16:05 04/09/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20288%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20lich%20tiep%20cong%20dan%20dinh%20ky%20ngay%207-9-2018%20(1).pdf Tải về
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ( kỳ 1 tháng 9 năm 2018)