Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ( Kỳ 1 tháng 8 năm 2018)

Cập nhật lúc: 15:34 08/08/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20196%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20lich%20tiep%20cong%20dan%20dinh%20ky%20_%20vao%20luc%2006-8-2018%20tai%20tru%20so%20tiep%20cong%20dan.pdf Tải về
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ( Kỳ 1 tháng 8 năm 2018)