Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ (kỳ 1 tháng 6 năm 2018)

Cập nhật lúc: 10:06 22/05/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20129%20CUA%20UBND%20HUYEN.pdf Tải về
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ (kỳ 1 tháng 6 năm 2018)