Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ (kỳ 1 tháng 5/2018)

Cập nhật lúc: 15:16 01/05/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20108%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20lich%20tiep%20cong%20dan.pdf Tải về

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ (kỳ 1 tháng 2/2018)