Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ (kỳ 1 tháng 11 năm 2018)

Cập nhật lúc: 09:37 01/11/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20284%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20lich%20tiep%20cong%20dan.pdf Tải về
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ (kỳ 1 tháng 11 năm 2018)