Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ( kỳ 1 tháng 10/2018)

Cập nhật lúc: 08:23 03/10/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • TB%20257%20CUA%20UBND%20HUYEN%20vv%20lich%20tiep%20cong%20jdan%20dinh%20ky(1).pdf Tải về
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ( kỳ 1 tháng 10/2018)