Thông báo về việc điều chỉnh lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Ea Kar năm 2019

Cập nhật lúc: 20:27 21/07/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 631UBND-NV_signed.pdf Tải về
Thông báo về việc điều chỉnh lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Ea Kar năm 2019