Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức đối với các trường hợp đặc biệt để làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Cập nhật lúc: 08:28 12/06/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 04TB-HDKTST_2.pdf Tải về