Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 9/9/2019 của UBND huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 08:08 11/09/2019

Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 9/9/2019 của UBND huyện Ea Kar