Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 4/11/2019 của UBND huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 15:49 07/11/2019

Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 4/11/2019 của UBND huyện Ea Kar