Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 29/7/2019 của UBND huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 16:57 29/07/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 180TB-UBND_signed.pdf Tải về
Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 29/7/2019 của UBND huyện Ea Kar