Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 26/08/2019 của Đ/C Nguyễn Văn Hà CT. UBND Huyện Ea Kar..

Cập nhật lúc: 14:18 28/08/2019

Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 26/08/2019 của Đ/C Nguyễn Văn Hà CT. UBND Huyện Ea Kar..