Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 25/11/2019 của UBND huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 10:29 27/11/2019

Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 25/11/2019 của UBND huyện Ea Kar