Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 19/08/2019 của UBND huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 15:32 20/08/2019

Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 19/08/2019 của UBND huyện Ea Kar