Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 13/4/2020 của UBND huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 14:43 14/04/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • 108TB-UBNDeakar.pdf Tải về
Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 13/4/2020 của UBND huyện Ea Kar