Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 12/08/2019 của UBND huyện Ea Kar.

Cập nhật lúc: 11:06 13/08/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 196TB-UBND_signed.pdf Tải về
Thông báo kết luận Hội ý đầu tuần ngày 12/08/2019 của UBND huyện Ea Kar.