Thông báo kết luận cuộc họp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật lúc: 10:34 27/11/2019

Thông báo kết luận cuộc họp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021