Thông báo kết luận cuộc Họp thành viên Ủy ban nhân dân ngày 28.10.2019

Cập nhật lúc: 14:24 29/10/2019

Thông báo kết luận cuộc Họp thành viên Ủy ban nhân dân ngày 28.10.2019