Thông báo kết luận của UBND huyện Ea Kar tại phiên hội ý đầu tuần ngày 7.10.2019

Cập nhật lúc: 09:14 08/10/2019

Thông báo kết luận của UBND huyện Ea Kar tại phiên hội ý đầu tuần ngày 7.10.2019