Thông báo Kết luận của lãnh đạo UBND huyên tại Hội nghị tổng kết công tác Lao động thương binh và xã hội năm 2018; công tác giảm nghèo và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Cập nhật lúc: 14:14 07/03/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • 46TB-UBND%20(1)(1).pdf Tải về
Thông báo Kết luận của lãnh đạo UBND huyên tại Hội nghị tổng kết công tác Lao động thương binh và xã hội năm 2018; công tác giảm nghèo và triển khai nhiệm vụ năm 2019