Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 14:37 29/10/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021