Thông báo kết luận của đồng chí Lê Đình Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị ngày 28/11/2019

Cập nhật lúc: 14:04 29/11/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Đình Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị ngày 28/11/2019